CHUNG CU THANH BINH

CHUNG CU THANH BINH

Dự án mô hình: CHUNG CU THANH BINHTỷ Lệ : 1/100Kích thước : 1,7m x 2,7mThời gian thực hiện : 30 ngàyChủ đầu tư : PVC – IC

Xem chi tiết