D-VELA

Dự án mô hình: D – Vela
Tỷ Lệ : 1/50
Kích thước : 1,2m x 2,0m
Thời gian thực hiện : 15 ngày
Chủ đầu tư : Công Ty Dream House ( DRH)