GEM RIVERSIDE

Dự án mô hình: Gem Riverside
Tỷ Lệ : 1/100
Kích thước : 5.0m x 7.0m
Thời gian thực hiện : 20 ngày
Chủ đầu tư : ĐẤT XANH GROUP