H9 BECAMEX TOKYU

Dự án mô hình: H9
Tỷ Lệ : 1/75
Kích thước : 1,7m x 2,0m
Thời gian thực hiện : 25 ngày
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Becamex Tokyu