IMPERIAL PLACE

Dự án mô hình: Imperial Place (Q. Bình Tân)
Tỷ Lệ : 1/100
Kích thước : 2,0m x 2,8m
Thời gian thực hiện : 25 ngày
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Nhà Quốc Gia ( N.H.O JSC)