Nhận thi công mô hình các công trình cao ốc trong thời gian gấp từ 7 – 10 ngày. với đội ngũ kỹ thuật năng động và sự chuẩn bị tốt, chúng tôi luôn hoàn thành các mô hình dự án cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, đảm bảo thời gian triễn lãm quý khách hàng.