DRAGONHILL

Dự án mô hình: Dragon Hill
Tỷ Lệ : 1/200
Kích thước : 1.9m x 2.8m
Thời gian thực hiện : 30 ngày
Chủ đầu tư : N.H.O JSC