DỰ ÁN CELADON CITY

Dự án mô hình: CELADON CITY
Tỷ Lệ : 1/300
Kích thước : 1,5m x 2,0m
Thời gian thực hiện : 35 ngày
Chủ đầu tư : Công Ty GAMUDA LAND