LANDSCAPE GEM RIVERSIDE

Dự án mô hình: Landscape Gem Riverside
Tỷ Lệ : 1/150
Kích thước : 3,0m x 4,5m
Thời gian thực hiện : 25 ngày
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đất Xanh