PALM MARINA

Dự án mô hình: PALM MARINA
Tỷ Lệ : 1/200
Kích thước : 2.5m x 3.5m
Thời gian thực hiện : 30 ngày
Chủ đầu tư : Tập Đoàn Novaland