SONASEA HABOR CITY VÂN ĐỒN

Dự án mô hình: SONASEA HABOR CITY VÂN ĐỒN
Tỷ Lệ : 1/500
Kích thước : 4m x 6m
Thời gian thực hiện : 35 ngày
Chủ đầu tư : C.E.O GROUP